Wrocławskie zapiski przyrodnicze Kronika zjawisk przyrodniczych, które miały miejsce we Wrocławiu i jego okolicach, założona 11.X.2006 r.